Welkom bij Miraah NL

Miraah stelt haarzelf de empowerment van moslimjongeren als doel. Dit doet zij door projecten en activiteiten uit te voeren die bijdragen aan het ondersteunen, versterken en waarborgen van de algehele ontwikkeling van moslimjongeren.

Miraah wil dat moslimjongeren een positief zelfbeeld en toekomstperspectief hebben. Om dit te bewerkstelligen richt ze zich op vijf pijlers, waarbij ze een Islamitische invalshoek hanteert:

  • Geestelijke Gezondheid & Psyche (het welbevinden)

  • Activering & Participatie (deelname aan de maatschappij)

  • Persoonlijke Groei & Ontwikkeling (kennis en vaardigheden)

  • Opvoeding (ouders versterken)

  • Onderwijs & Onderzoek (professionals versterken)

Uit de projecten rollen producten en diensten waar de moslimjongeren, direct of indirect, baat bij hebben.

Indien je mee wil werken aan de ontwikkeling van producten, of een leuk idee hebt die aansluit bij de doelstelling van Miraah, vul dan zeker het contactformulier in! Deze is ook in te vullen voor vragen e.d.

Naila Ghani-Chaudry

————————————

Bent u hier terechtgekomen, doordat u in contact bent gekomen met Naila en u zich afvraagt wat zij voor jou en/of jouw organisatie kan betekenen, maar de samenwerking liever seculier en/of interrreligieus wil vormgeven, dan kunt u het beste doorklikken naar haar zakelijke website Naila Ghani-Chaudry, waar ‘diversiteit & empowerment’ centraal staan.

————————————