De pijler Activering & Participatie

Activiteiten die onder deze pijler vallen hebben betrekking op de rol en positie die moslimjongeren innemen in de maatschappij, met het oog op een succesvolle toekomst.

Enkele activiteiten die Miraah in dit kader wil uitvoeren en faciliteren zijn:

* Bieden van coaching
* Bieden van schoolkeuze- en loopbaanbegeleiding
* Bieden van huiswerkbegeleiding / examentraining
* Aanleren van studievaardigheden
* Aanleren van sociale vaardigheden
* Aanleren van sollicitatievaardigheden
* Hulp bij de-radicaliseren
* Overdragen van kennis en aanleren van vaardigheden in het kader van burgerschap.