Radicalisatie onder moslimjongeren in Delft

Ik ben in 2014 aanwezig geweest bij een kennismakingsbijeenkomst in Delft, waarin de coördinatie Team Veiligheid zichzelf heeft gepresenteerd aan diverse ketenpartners (zoals scholen, wijkcentra, wooncorporaties, wijkagenten, jeugdzorg) en de situatie omtrent radicalisatie in Delft heeft geschetst en toegelicht.

In 2013 werd de gemeente Delft geconfronteerd met het gegeven dat een groot percentage van Syriëgangers uit Delft komt. Dit was voor de gemeente Delft onvoorzien en onverwachts, mede vanwege het uitblijven van extremistische geluiden ten aanzien van het landelijke debat omtrent Islamgerelateerde onderwerpen. De gemeente heeft bijval gekregen van het NCTV en samen hebben ze in een relatief korte periode de oorzaken en factoren voor radicalisatie binnen Islam, specifiek voor Delft, in kaart gebracht.

In dezelfde periode zijn ook Syriëgangers teruggekeerd en hebben instanties, die met jongeren te maken hebben, vragen en zorgen over hoe zij met de jongeren (potentiëel radicaliserende en teruggekeerden) om moeten gaan. Per 1 januari 2015 is de nieuwe jeugdwet van kracht gegaan, welke gemeentes verantwoordelijk stelt voor de jeugdhulp. Bij elkaar zorgt dit ervoor dat de noodzaak zich aandient voor de gemeente Delft om ten aanzien van radicalisering een duidelijk beleid op te maken en te implementeren. In dit proces van beleid opmaken is de gemeente Delft, samen met het NCTV in gesprek gegaan met verschillende partijen die met de doelgroep te maken hebben.

In maart 2015 ben ik aanwezig geweest bij de training aan formele sleutelfiguren (professionals in de zorg, gemeente, onderwijs en politie) over radicalisatie, gegeven door het NCTV. Deze training heeft een positieve indruk op mij achtergelaten, omdat het probleem van radicalisatie in een breed context werd geplaatst. Heel helder werd naar voren gebracht dat orthodoxie niet hetzelfde is als radicalisatie en dat radicalisatie niet een Islamitisch fenomeen is. Als moslim zijnde vond ik dit prettig om te horen en om te ervaren dat de professionals dit ook meekrijgen, omdat dit een ander beeld is dan de media & politiek schetst. In de training werd radicalisatie als problematiek geplaatst naast andere bekende zorgvraagstukken bij jongeren, zoals loverboyproblematiek, criminaliteit en depressie. Het advies vanuit de training is om jongeren niet aan hun lot over te laten door hen af te wijzen, maar juist open en onbevooroordeeld met hen in gesprek te gaan over waar zij mee zitten. Dit is de voedingsbodem die kan leiden tot radicalisatie wanneer hier niet op adequate wijze mee wordt omgegaan. Door zorg en aandacht te schenken aan de voedingsbodem vergroot je de weerbaarheid van jongeren.

De gemeente Delft wil voordat zij een beleidsnota opstelt ook in gesprek mét de moslimgemeenschap in Delft treden, om te horen hoe daarbinnen aangekeken wordt tegen de problematiek van radicalisering, wat als oorzaken gezien/ervaren worden en welke oplossingsmogelijkheden er voor ogen zijn. De gesprekken zijn gehouden in 4 focusgroepen waarin onder leiding van een extern bureau (Scholten & Partners) betreffende thema’s besproken zijn. Ik heb zelf deelgenomen aan de focusgroep ‘moeders’. Op 21 April j.l. is de terugkomdag geweest, waarin de bevindingen van S&P zijn gepresenteerd en getoetst zijn door aan de aanwezigen te vragen of de conclusies overeenkomen met hetgeen gezegd is in de focusgroepen. Het voorstel vanuit de gemeente Delft is om 2x per jaar bijeen te komen, zodat we met elkaar in gesprek kunnen blijven en elkaar waar nodig kunnen ondersteunen. Voor de zomer hoopt de gemeente Delft haar nota over radicalisatie in Delft (waarin ook andere vormen van radicalisatie aan bod komen) af te hebben.

 

2 Reacties op “Radicalisatie onder moslimjongeren in Delft

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s