Bestaat de moslimgemeenschap in Nederland volgens moslimjongeren?

Op 8 april 2017 vernam ik bij een bijeenkomst over hoe te reageren op de negativiteit op Islam en moslims (door politici en media) dat men van mening was dat dé moslimgemeenschap niet bestaat.

Er is verdeeldheid onder de moslims in Nederland, ideeën en meningen lopen zo ver uiteen dat verenigen niet gaat. Ik heb al bijna 7 jaar een online coachingswebsite voor moslimjongeren (mjc-online.nl) en ben in 2015 begonnen met me op meerdere gebieden in te zetten voor de empowerment van moslimjongeren. De stelling dat de moslimgemeenschap niet bestaat doet vragen bij mij rijzen: bestaan moslimjongeren dan wel? Ben ik mijn energie, tijd en moeite, in projecten aan het stoppen die bij voorbaat gedoemd zijn te mislukken, omdat mijn doelgroep niet bestaat?

Wellicht dat het cognitieve dissonantie is, maar ik kan niet geloven dat dit het geval is. Dagelijks stort ik mij vol passie in projecten die mijns inziens bijdragen aan de empowerment van moslimjongeren. Specifiek voor de doelgroep richt ik me op het wegnemen van identiteitsconflicten, want je kan best én moslim zijn én Nederlander – sterker nog, door acceptatie daarvan sta je sterker in het leven en in de maatschappij.

Zoals de Islam mij heeft geleerd, zie ik de moslimgemeenschap als een familie. Wat mijn broeders en zusters treft, raakt mij. Wat ik mis is dat er verbondenheid gevoeld wordt bij calamiteiten die dichter bij huis zijn. Als het mensen in onze naaste omgeving betreft, dan speelt religieuze stroming, afkomst, politieke ideologie en levensstijl een grote barrière voor de emotionele band. Maar, geldt dat niet net zo voor grote familie’s? Dat je het ook niet altijd eens bent met een familielid, hem of haar misschien niet eens kan luchten, maar dat dit niet afdoet aan het feit dat je een bloedverwantschap hebt?

Precies dat is waar ik denk dat sentimenten van onvrede over ‘de moslimgemeenschap’ vandaan komt. Men verwacht wellicht een uniforme eenheid die altijd voor je klaarstaat, als deze in de praktijk niet te vinden is, dan wordt het beeld gereduceerd tot een illusie. Echter, kan teleurstelling niet afdoen aan het feit dat we verbonden zijn in de religie.

Ik was benieuwd naar hoe dit wordt ervaren onder moslimjongeren zelf, zij groeien op in Nederland als moslim – dat ze zich niet thuis voelen in de Nederlandse samenleving is vaak genoeg een onderwerp van discussie: maar voelen zij zich thuis in de moslimgemeenschap in Nederland?

De eerste vraag hierin is of deze überhaupt bestaat in hun ogen. Hiertoe heb ik a-wetenschappelijk een poll gehouden op het twitteraccount van @moslimjongerencoach. De account heeft 303 volgers, waarvan ongeveer 1/3 moslimjongere is, dat is geen groot bereik. Op de poll hebben 21 personen gestemd, aangezien de oproep alleen aan de moslimjongeren was – wil ik er wel van uitgaan dat alleen moslimjongeren hebben gestemd. Deze achtergrondgegevens deel ik om te voorkomen dat ik de schijn ophoud dat het hier om een generaliserend onderzoek gaat, dat is dit dus niet, en aan de uitkomst kunnen geen conclusies verbonden worden.

Dat neemt niet weg, dat ik het zelf buitengewoon interessant vind wat de uitkomst is.

20170418_124935

De resultaten: de moslimgemeenschap in Nederland bestaat.. volgens 48% wel, volgens 24% wel, maar is zwak, volgens 19% alleen als je nodig bent, en volgens 10% niet. Ik vind het interessant genoeg om echte wetenschappers op te roepen om hier onderzoek naar te doen. Belangrijker dan cijfers vind ik het vervolg: wat gaan we doen met de cijfers?

Slechts 10% geeft aan te geloven dat de moslimgemeenschap in Nederland niet bestaat. Voor de andere 90% bestaat deze dus wél, maar is het niet helemaal perfect. Daar zit een take-home-message in, wij, de moslimvolwassenen moeten opstaan om onze jongeren de geborgenheid te bieden die vanzelfsprekend hoort te zijn.

Kunnen wij dit wel, als we het pertinent niet eens zijn met elkaar? Is dit te waarborgen als we elkaar blijven aanspreken op on-Islamitisch gedrag, denk- en leefwijze? Zelfs dan, ben ik van mening dat het wel kan – mijn bewijs is net zo a-wetenschappelijk als mijn poll, ik berust me namelijk op mijn gevoel.

Eenieder die Islamitisch oogt, zegt dat hij/zij moslim is, daar heb ik een voorliefde voor die ik niet kan omschrijven. Hij/zij hoort bij mij, ook als ik helemaal niks van die persoon weet – behalve dan dat we onze religie delen. Ook als ik zijn/haar daden compleet afkeur en als on-Islamitisch beschouw, blijft er een emotionele klik. Zoals ik bij familie die ik nooit heb gekend, ik me warm van voel bij de eerste ontmoeting, word ik blij van het zien van medemoslims. Daarna kunnen er teleurstellingen komen, uiteraard, we blijven mensen die met mensen te maken hebben. We kunnen ons vast niet verenigen met onze uiteenlopende ideeën, maar we kunnen wel van elkaar houden – omwille van Allah(SWT) en Zijn Profeet Mohammed (SAWS).

Wij zijn van hen die getuigen dat er geen god is dan Allah (geen god het recht heeft aanbeden te worden dan Allah) en die getuigen dat Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) Zijn boodschappers – de zegel der profeten. Wij zijn degenen die in elkaar herkenning vinden door de overtuiging van de Dag die zal komen en dat het leven Hiernamaals het échte leven is. Wij zijn degenen die begrijpen dat tegenslagen komen van Allah(SWT) als test voor ons, en dat we met geduld en doorzettingsvermogen er succesvol uitkomen. Wij accepteren het geziene en het ongeziene en geloven dat Allah(SWT) de Schepper is van alles dat er is.

Na de herkenning in elkaar is er altijd de individuele keuze, en verantwoording, over hoe je de relatie wil vormgeven. Mijn hoop is dat de moslimjongeren vasthouden aan het beeld van de moslimgemeenschap, en dat zij als volwassenen de keuze maken om er voor elkaar te zijn, met respect voor de onderlingen verschillen, want die vallen in het niet bij het geloof in Allah(SWT). En als zij uit deze voorliefde moslimbroeders en -zusters willen helpen, hen wil behoeden voor het vuur van de hel, hoop ik dat ze corrigeren en begeleiden naar het goede met wijsheid en goede manieren.

maxresdefault

Keep Calm & zie dat het geen ‘IS’-vlag is, maar de geloofsgetuigenis van moslims.

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s