Adverteren & sponsoring

Vanuit Miraah wordt graag de samenwerking opgezocht met partijen die de moslimgemeenschap in Nederland een warm hart toedragen. Deze samenwerking kan op allerlei manieren vormgegeven worden, een van de manieren is dat Miraah op haar website ruimte heeft gereserveerd voor advertenties.

Op moment van schrijven is Miraah nog niet geformaliseerd tot een stichting, met een eigen rekening. De wens is er om medio 2016 dit wel gerealiseerd te hebben. Het lopend aanbod is daarom dat tot de formalisatie de adverteerruimte gratis* is. Voor alle advertenties geldt dat deze ook gedeeld zullen worden op social media.

Voor sponsoring (door een onderneming) geldt dat de associatie met de sponsor actief benoemd wordt in het netwerk van Naila Ghani-Chaudry, o.a. op social media en netwerkbijeenkomsten.

Heeft u interesse in het plaatsen van een advertentie of het worden van een sponsor, neem dan contact op met Naila Ghani-Chaudry een regeling te treffen, via naila.ghani@gmail.com of 06 – 34561432. U mag ook onderstaand formulier invullen.