Identiteit

Identiteit

Het is niet gemakkelijk om als moslimkind op te groeien in een Nederland waarin de verhoudingen tussen moslims en niet-moslims sinds de jaren 2000 op scherp staan. Hoewel het voor een klein kind een vanzelfsprekendheid is dat hij én moslim én Nederlander is, wordt hij naarmate hij ouder wordt bewust van een politiek maatschappelijk klimaat waarin wij-zij-sentimenten sterk aanwezig zijn. School, vrienden, familie, politici, media, iedereen heeft zijn eigen ideeën over het moslimkind en eigen verwachtingen van de moslimjongere (en volwassen moslims).

Normale vragen die bij de identiteitsontwikkeling horen, zijn voor moslimjongeren hierdoor nog lastiger te beantwoorden. Moslimjongeren weten hierdoor niet wie ze moeten zijn, wie ze mogen zijn en wie ze kunnen zijn. Miraah vindt het belangrijk dat er vanuit de maatschappij aandacht is voor betreffende identiteitsproblematiek van moslimjongeren en dat er acceptatie van hun eigen identiteit(sontwikkeling).

Miraah

Miraah is het Arabische woord voor spiegel. Voor Miraah staat de “ik” centraal. De “ik” die naar zichzelf kijkt, naar zijn eigen identiteit, maar ook zijn zwakte- én sterktepunten ziet. De “ik” die stevig in zijn schoenen kan staan en een goede basis heeft om gezond en met zelfvertrouwen het leven tegemoet te gaan. Dit is de “ik” die Miraah graag in alle jongeren terugziet. Uitgangspunt van Miraah is dat de moderne westerse maatschappij en de Islamitische geloofsbeleving goed verenigbaar zijn en dat (interne) acceptatie van beiden leidt tot zelfversterking. Miraah zet zich in om dit bij moslimjongeren te bewerkstelligen door ook in haar aanpak deze twee werelden te combineren: technieken uit de (moderne) psychologie met een Islamitische invalshoek.