Info voor jongeren

Miraah is opgezet om jongeren te versterken en hen een stevige basis te geven om een mooie toekomst op te bouwen.

Dit kan door
* hen bij te staan in hun sociaal-emotionele ontwikkeling (bv. overkomen van faalangst, verkrijgen van een positief zelfbeeld)
* hen bij te staan in hun studie- & loopbaanontwikkeling (bv. aanleren van studievaardigheden, hulp bij opleidings-/beroepskeuze, sollicitatietraining)
* door hen bij te staan in hun persoonlijke ontwikkeling (bv. aanleren nieuwe gewoontes, motivatievergroting, gezonde levensstijl, talentontwikkeling)
* door hun ouders bij te staan in de opvoeding (bv.versterken van vertrouwensband, opvoedingsvaardigheden)
* door kennis te overdragen over de Islam, ter bewustwording en inspiratie.

Voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar is er de website:
Moslimkids.nl

Voor adolescenten is er de website:
MJC-online.nl (moslimjongeren coach – online)

Aan jongvolwassenen (16 t/m 30 jaar) wordt Cognitieve Gedrags Therapie geboden met een Islamitische invalshoek, deze methode is ontworpen door drs. Naila Ghani en zij noemt het MCGT (Miraah Cognitieve Gedragstherapie). Het wordt exclusief geboden vanuit Miraah, en is geheel kosteloos. Neem contact op voor een intakegesprek om erachter te komen of MCGT iets voor jou is.
Info MCGT

Miraah biedt ook opleidingskeuze begeleiding, kijk voor een overzicht van alle opleidingen in Nederland en bijbehorende beroepen op:
Opleidingskeuze Begeleiding